Cổ Đại

Tên Truyện Tác Giả Tình trạng Số chương Editor
Thế Gia Lục Nguyệt Hạo Tuyết Đang edit 607 (C+NT) Linxu
Sủng Thê Hằng Ngày Cửu Nguyệt Khinh Ca Đang edit 184C + 8PN Linxu
Thiếp bản kinh hoa Tây Tử Tình Đang edit Linxu
Vương Gia Cầm Phi Đường Nhân Đang edit 10 chương Linxu