NVKT – Văn án

0
583

[ nhanh xuyên ] Như vậy không tốt, thực.

Tác giả: Mạc Như Quân

Thể loại: hiện đại, dammei, nhanh xuyên, hệ thống.

Tình trạng: Đã hoàn.

Số chương: 60

Editor: Linxu

 

Văn án:

 

            Đây là Tần Hạo bị hệ thống mang theo vào trong các loại chuyện xưa hớn hở chơi đùa, đích thực là chuyện xưa.

 

            “Khoái trá em gái ngươi a! Chơi đùa em gái ngươi a! Ngươi tới cho ta chơi đùa khoái trá xem một chút? !”

 

            [ Người chơi Tần Hạo xin không cần táo bạo, như vậy không tốt, thực sự. ]

 

            “. . .”

 

            Từ lúc lượm cái hệ thống này, Tần Hạo chỉ có thể bày tỏ trời đất bao la hệ thống là nhất, sau hệ thống chính là các đối tượng công lược hệ thống đưa ra là lớn nhất.

 

            “Vì sao người bị thương luôn là ta? Thật là mấy cái mục tiêu lớn nhất kia ắt sẽ khinh thường mà thích ta!”

 

            [ Đinh! Người chơi xin chú ý, trên thực tế tất cả các mục tiêu công lược từ trước tới nay đều chỉ là một người nga! ]

 

            “. . .”

 

            Văn thần tiến hành chú ý, cẩu huyết chú ý! ! !

 

            Chính kinh văn án. Kỳ thực chuyện xưa đây là hệ thống giúp đỡ tiểu công ở từng cái thế giới làm toàn năng tiểu thụ. Nguyên văn sở hữu tiểu công đều là một người, chịu ký ức xuất hiện vấn đề. Đây đều là hồn đạm quân làm chuyện tốt a! Suất!

 

            Thân, bài này 1 thứ sửa văn không ảnh hưởng văn chương xem nga! !

 

P/s: đào sẵn cái hố cùng văn án. Chương đầu tiên sẽ được đưa lên sau tết. Chính xác là sau ngày 17/1 Âm lịch nga.

Hãy nói những gì bạn cảm nhận