Như vậy không tốt, thực – Mạc Như Quân (Tạm DROP)

0
1060

Như vậy không tốt, thực.

Tác giả: Mạc Như Quân

udddntitled-1-copy

Thể loại: đam mỹ (boy love), nhanh xuyên, hệ thống.

Số chương: 60 chương

Tình trạng: Đang edit.

Editor: Linxu

Mục lục

Văn án

chương 1 – chương 2

chương 3 – chương 4 – chương 5

chương 6 – chương 7 – chương 8 – chương 9

chương 10 – chương 11 – Chương 12

Chương 13

Hãy nói những gì bạn cảm nhận