Thế Gia – Lục Nguyệt Hạo Tuyết

3
2092

Thế Gia

Tác giả: Lục Nguyệt Hạo Tuyết

Thể loại: Cổ đại, trùng sinh

Tình trạng sáng tác: Đã hoàn

Số chương: 607 chương (Chính văn + NT)

Editor: Linxu

Note: Bộ này (và bộ THIẾP BẢN KINH HOA) là bộ đầu tiên chủ nhà tập edit, chính vì thế các chương bạn đọc hiện tại sẽ có nhiều lỗi, sau khi truyện hoàn mình sẽ beta lại các chương, nếu có góp ý gì, mn vui lòng cmt dưới mỗi bài hoặc dưới page này. Chân thành cảm ơn các bạn đã đọc và theo dõi.

P/s: Truyện có pass 1/2 tổng số chương, và ở một số chương nhất định, để được nhận pass, bạn vui lòng đọc và làm theo quy định đã đặt ra tại các page: ⊱✿ PASS ✿⊰ và Quy định comment. Sau khi comt đủ và đúng yêu cầu nhận pass, bạn hãy để lại comt + email dưới page này để editor kiểm tra và gửi pass. Xin cảm ơn.

Mục lục

 Văn án

 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 (1)(2) – 11 – 12 – 13 – 14(1)(2)

15 (1)(2) – 16(1)(2) – 17 – 18 (1)(2) – 19 (1)(2) – 20 – 21 (1)(2)

22 – 23(1)(2) – 24(1)(2) – 25(1)(2)(3)(4) –26 – 27(1)(2) – 28

29(1)(2) – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35(1)(2) – 36 – 37(1)(2) – 38

39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53

54 – 55 (1)2 –56 – 57 – 58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63 – 64 – 65 – 66 – 67

68 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 7677 – 78 – 79 –  80 – 81 – 82

83 – 84 – 85 – 86 – 87 – 88 – 89 – 90 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 96 – 97

98 – 99 – 100 – 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109

110 – 111 – 112 – 113 – 114 – 115 – 116 -117 – 118 – 119 – 120 – 121

122 – 123 – 124 – 125 – 126 – 127 – 128 – 129 – 130 – 131 – 132 – 133

134 – 135 – 136 –  137 – 138 – 139 – 140 – 141 – 142 – 143 – 144 – 145

146 – 147 – 147 – 149 – 150 – 151 – 152 – 153 – 154 – 155 – 156 – 157

158 – 159 – 160 – 161 – 162 – 163 – 164 – 165 – 166 – 167 – 168 – 169

170 – 171 – 172 – 173 – 174 – 175 – 176 – 177 – 178 – 179 – 180 – 181

182 – 183 – 184 – 185 – 186 – 187 – 188 – 189 – 190 – 191 – 192 – 193 – 194

195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208

209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222

223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236

237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250

251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264

265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278

3 BÌNH LUẬN

    • Nói chứ nó là cục cưng của em đó c, mà e toàn đọc, đọc cho đã xong lại lười ed, thành ra truyện dài dằng dặc nhưng tới h vẫn chưa thêm chương nào :)).

Hãy nói những gì bạn cảm nhận