Sủng thê hằng ngày – Cửu Nguyệt Khinh Ca

2
1823

Sủng thê hằng ngày

sung-the-hang-ngay

Tác giả: Cửu Nguyệt Khinh Ca

Thể loại: Cổ đại

Nhân vật chính: Hương Chỉ Toàn, Tập Lãng

Converter: Củ Lạc

Chuyển ngữ + biên tập: Linxu

Số chương: 184 chương + 8 phiên ngoại

 

Note: Để tránh việc truyện bị copy mang đi khắp thiên hạ, truyện sẽ được pass một số chương nhất định. Để được nhận pass, các bạn vui lòng đọc và thực hiện theo các yêu câu ở đây: Pass Quy định CommentSau khi thực hiện đủ các yêu cầu bạn hãy để lại comt + email ngay dưới trang này để editor kiểm tra và gửi pass cho bạn. Xin cảm ơn.

 

Mục lục:

Văn án

Chương 1 ¤ Chương 2

Chương 3 ¤ Chương 4 ¤ Chương 5

Chương 6 ¤ Chương 7 ¤ Chương 8 ¤ Chương 9

Chương 10 ¤ Chương 11 ¤ Chương 12 ¤ Chương 13 ¤ Chương 14

Chương 15 ¤ Chương 16 ¤ Chương 17 ¤ Chương 18 ¤ Chương 19 ¤ Chương 20

Chương 21 ¤ Chương 22 ¤ Chương 23 ¤ Chương 24 ¤ Chương 25

Chương 26 ¤ Chương 27 ¤ Chương 28 ¤ Chương 29

Chương 30 ¤ Chương 31 ¤ Chương 32

Chương 33 ¤ Chương 34

¤ Chương 35 ¤

Chương 36 ¤ Chương 37

Chương 38 ¤ Chương 39 ¤ Chương 40

Chương 41 ¤ Chương 42 ¤ Chương 43 ¤ Chương 44

Chương 45¤ Chương 46 ¤ Chương 47

Chương 48 ¤ Chương 49

¤ Chương 50 ¤

 ¤ Chương 51 ¤ Chương 52 ¤ 

Chương 53 ¤ Chương 54 ¤ Chương 55

¤ Chương 56 ¤ Chương 57 ¤

¤ Chương 58 ¤

Chương 59 ¤ Chương 60

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼

      Chương 61¤ Chương 62 ¤ Chương 63 ¤ Chương 64 ¤ Chương 65 ¤ Chương 66

¤ Chương 67 ¤ Chương 68 ¤ Chương 69 ¤ Chương 79 ¤ Chương 71 ¤

¤ Chương 72 ¤ Chương 73 ¤ Chương 74 ¤ Chương 75

¤ Chương 76 ¤ Chương 77 ¤ Chương 78 ¤

¤ Chương 79 ¤ Chương 80 ¤

¤ Chương 81 ¤

¤ Chương 82 ¤ Chương 83 ¤

¤ Chương 84 ¤ Chương 85 ¤ Chương 86 ¤

¤ Chương 87 ¤ Chương 88 ¤ Chương 89 ¤ Chương 90

Chương 91 ¤ Chương 92 ¤ Chương 93 ¤ Chương 94 ¤ Chương 95

Chương 96 ¤ Chương 97 ¤ Chương 98 ¤ Chương 99 ¤ Chương 100 ¤ Chương 101

……

2 BÌNH LUẬN

Hãy nói những gì bạn cảm nhận